Bàn giao máy mài lưỡi bào cho khách miền nam

Bàn giao máy mài lưỡi bào cho khách miền nam

Máy mài lưỡi bào Ngọc Phương Nguyên
Text thử máy trước khi bàn giao cho khách
Một con máy mà bốn người bê
Một con máy mà bốn người bê

 

Máy mài lưỡi bào Ngọc Phương Nguyên
Lên xe chuẩn bị về nhà mới
Máy mài lưỡi bào Ngọc Phương Nguyên
Một góc khác của em

 

 

Máy mài lưỡi bào Ngọc Phương Nguyên
Màu đỏ may mắn cho chủ nào

Video hoạt động thực tế của máy mài lưỡi bào MF2085

Máy mài lưỡi bào MF2085

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *